English
 
 
Εκδηλώσεις - "Εορτασμός Μικρών Διονυσίων"

   09/12/"2012"

Ο Οίκος μας, Τέλεσε τη Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, εορτάζοντας τα Μικρά Διονύσια στο Βωμό του Θεού Διονύσου στη Ραπεντώσα.

Κάτω από ακατάπαυστη Εξαγνιστική βροχή που ο Πατέρας Ζευς μας χάρισε, σε έναν Αρχέγονο Μυσταγωγικό Τόπο, Τελέσαμε Καθαρμούς και Τιμήσαμε τον Κύριο του Θύρσου, τον Αιώνιο Έφηβο, τον Διθύραμβο Διόνυσο, και αναπτερώσαμε τις δυνάμεις μας εργαζόμενοι στην οδό προς το Χειμερινό Ηλιοστάσιο.

Τα Μικρά Διονύσια αποτελούν για τον Οίκο μας μία από τις σημαντικότερες Εορτές στη οποία ταυτόχρονα Τελούμε και τις πλέον Εξαγνιστικές Καθαρτήριες Ιερές Πράξεις λίγο πριν τη Στροφή του Νέου Ενιαυτού στη Σπείρα του χρόνου.

Προς κάθε Αδελφό και Αδελφή μας, οπουδήποτε στην υφήλιο, και του Χρόνου με Υγεία.
Είθε ο Κύριος του Οίκου μας να μας χαρίζει Δύναμη από την Αιώνια Νεότητά του.

Χαίρεται πάντες Αθάνατοι Θεοί, αιέν εόντες!

.
..
.
.
Ομηρικός Ύμνος στο Διόνυσο

Ἀμφὶ Διώνυσον Σεμέλης ἐρικυδέος υἱὸν
μνήσομαι, ὡς ἐφάνη παρὰ θῖν᾿ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικὼς
πρωθήβῃ. καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι
κυάνεαι, φᾶρος δὲ περὶ στιβαροῖς ἔχεν ὤμοις
πορφύρεον. τάχα δ᾿ ἄνδρες ἐυσσέλμου ἀπὸ νηὸς
ληϊσταὶ προγένοντο θοῶς ἐπὶ οἴνοπα πόντον
Τυρσηνοί. τοὺς δ᾿ ἦγε κακὸς μόρος. οἱ δὲ ἰδόντες
νεῦσαν ἐς ἀλλήλους, τάχα δ᾿ ἔκθορον, αἶψα δ᾿ ἑλόντες
εἷσαν ἐπὶ σφετέρης νηὸς κεχαρημένοι ἦτορ.
υἱὸν γάρ μιν ἔφαντο διοτρεφέων βασιλήων
εἶναι, καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεῖν ἀργαλέοισι.
τὸν δ᾿ οὐκ ἴσχανε δεσμά, λύγοι δ᾿ ἀπὸ τηλόσ᾿ ἔπιπτον
χειρῶν ἠδὲ ποδῶν. ὁ δὲ μειδιάων ἐκάθητο
ὄμμασι κυανέοισι, κυβερνήτης δὲ νοήσας
αὐτίκα οἷς ἑτάροισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε.
Δαιμόνιοι τίνα τόνδε θεὸν δεσμεύεθ᾿ ἑλόντες
καρτερόν; οὐδὲ φέρειν δύναταί μιν νηῦς εὐεργής.
ἢ γὰρ Ζεὺς ὅδε γ᾿ ἐστὶν ἢ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἠὲ Ποσειδάων. ἐπεὶ οὐ θνητοῖσι βροτοῖσιν
εἴκελος, ἀλλὰ θεοῖς οἳ Ὀλύμπια δώματ᾿ ἔχουσιν.
ἀλλ᾿ ἄγετ᾿ αὐτὸν ἀφῶμεν ἐπ᾿ ἠπείροιο μελαίνης
αὐτίκα, μηδ᾿ ἐπὶ χεῖρας ἰάλλετε μή τι χολωθεὶς
ὄρσῃ ἀργαλέους τ᾿ ἀνέμους καὶ λαίλαπα πολλήν.
Ὣς φάτο. τὸν δ᾿ ἀρχὸς στυγερῷ ἠνίπαπε μύθῳ.
δαιμόνι᾿ οὖρον ὅρα, ἅμα δ᾿ ἱστίον ἕλκεο νηὸς
σύμπανθ᾿ ὅπλα λαβών. ὅδε δ᾿ αὖτ᾿ ἄνδρεσσι μελήσει.
ἔλπομαι ἢ Αἴγυπτον ἀφίξεται ἢ ὅ γε Κύπρον
ἢ ἐς Ὑπερβορέους ἢ ἑκαστέρω. ἐς δὲ τελευτὴν
ἔκ ποτ᾿ ἐρεῖ αὐτοῦ τε φίλους καὶ κτήματα πάντα
οὕς τε κασιγνήτους, ἐπεὶ ἡμῖν ἔμβαλε δαίμων.
Ὣς εἰπὼν ἱστόν τε καὶ ἱστίον ἕλκετο νηός.
ἔμπνευσεν δ᾿ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δ᾿ ἄρ᾿ ὅπλα
καττάνυσαν. τάχα δέ σφιν ἐφαίνετο θαυματὰ ἔργα.
οἶνος μὲν πρώτιστα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
ἡδύποτος κελάρυζ᾿ εὐώδης, ὤρνυτο δ᾿ ὀδμὴ
ἀμβροσίη. ναύτας δὲ τάφος λάβε πάντας ἰδόντας.
αὐτίκα δ᾿ ἀκρότατον παρὰ ἱστίον ἐξετανύσθη
ἄμπελος ἔνθα καὶ ἔνθα, κατεκρημνῶντο δὲ πολλοὶ
βότρυες. ἀμφ᾿ ἱστὸν δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσὸς
ἄνθεσι τηλεθάων, χαρίεις δ᾿ ἐπὶ καρπὸς ὀρώρει.
πάντες δὲ σκαλμοὶ στεφάνους ἔχον. οἱ δὲ ἰδόντες
νῆ᾿ ἤδη τότ᾿ ἔπειτα κυβερνήτην ἐκέλευον
γῇ πελάαν. ὁ δ᾿ ἄρα σφι λέων γένετ᾿ ἔνδοθι νηὸς
δεινὸς ἐπ᾿ ἀκροτάτης, μέγα δ᾿ ἔβραχεν, ἐν δ᾿ ἄρα μέσσῃ
ἄρκτον ἐποίησεν λασιαύχενα σήματα φαίνων.
ἂν δ᾿ ἔστη μεμαυῖα, λέων δ᾿ ἐπὶ σέλματος ἄκρου
δεινὸν ὑπόδρα ἰδών. οἱ δ᾿ εἰς πρύμνην ἐφόβηθεν,
ἀμφὶ κυβερνήτην δὲ σαόφρονα θυμὸν ἔχοντα
ἔσταν ἄρ᾿ ἐκπληγέντες. ὁ δ᾿ ἐξαπίνης ἐπορούσας
ἀρχὸν ἕλ᾿, οἱ δὲ θύραζε κακὸν μόρον ἐξαλύοντες
πάντες ὁμῶς πήδησαν ἐπεὶ ἴδον εἰς ἅλα δῖαν,
δελφῖνες δ᾿ ἐγένοντο. κυβερνήτην δ᾿ ἐλεήσας
ἔσχεθε καί μιν ἔθηκε πανόλβιον εἶπέ τε μῦθον.
Θάρσει δῖ᾿ ἑκάτωρ τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ.
εἰμὶ δ᾿ ἐγὼ Διόνυσος ἐρίβρομος ὃν τέκε μήτηρ
Καδμηὶς Σεμέλη Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα.
Χαῖρε τέκος Σεμέλης εὐώπιδος. οὐδέ πῃ ἔστι
σεῖό γε ληθόμενον γλυκερὴν κοσμῆσαι ἀοιδήν.
 
 
 

© Πνευματικά Δικαιώματα "Θύρσος" Έλληνες Εθνικοί