English
  
Ο Οίκος, Σκοποί και Βασικές Θέσεις μας

    
Πολιτική /Κοινωνία


Ο Οίκος μας, δεν ενστερνίζεται απαραίτητα κάποια συγκεκριμένη πολιτική θεωρία, και δεν στηρίζει ή στηρίζεται από κάποιον πολιτικό Φορέα ή παράταξη.
Ούτε φυσικά προσδοκά να έχουν τα Μέλη του και οι Φίλοι που συνεργάζονται μαζί μας ή απλώς μας υποστηρίζουν, κάποια συγκεκριμένη θέση και άποψη πέραν της αυτονόητης.
Δηλαδή της Αγάπης προς την Πατρίδα, την Υπεράσπιση της Παράδοσης που απορρέει από τα Προγονικά Νομιζόμενα και Ειωθότα, καθώς και φυσικά στην αποδοχή του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του κάθε ανθρώπου-Πολίτη που δεν έρχεται σε αντίθεση με το έννομο συμφέρον της ίδιας της Πατρίδας, κάτι που έχει εκφραστεί θεωρητικά μέσω της Γραμματείας μας αλλά και επί του πρακτέου σε πολλές περιστάσεις από τους Προγόνους μας.
Αυτό που σε πολύ συμπυκνωμένη έννοια ονομάζουμε Εθνισμό.

Πιστεύουμε ότι ο καλοπροαίρετος διάλογος ανάμεσα σε Πολίτες κάθε παράταξης, συντηρητικότερης ή προοδευτικότερης οπτικής των πραγμάτων, μπορεί να έχει πολύ γονιμότερα αποτελέσματα από την έως τώρα αγκύλωση των δογματικών ιδιωμάτων που επικρατούν στις σύγχρονες κοινωνίες και είναι υπεύθυνες για τα αδιέξοδα στα οποία έχουν αποκλειστεί οι λαοί.

Με λίγα λόγια μπορούμε αλλά και επιδιώκουμε επίσης, να συνομιλούμε με οποιονδήποτε (που τηρεί απλώς τα προαναφερθέντα κριτήρια), να ερευνούμε διαρκώς περί του Δικαίου και Ορθότερου, αλλά κυρίως του Αναγκαίου.
Όπως ακριβώς δεν υπάρχει μόνο το άσπρο και το μαύρο αλλά και όλοι οι ενδιάμεσοι τόνοι από το ένα προς το άλλο και αμφίδρομα, όπως ακριβώς δεν δεχόμαστε την ασφυκτική και μη προσφέρουσα επί αιώνες τώρα διεξόδους, μονοθεϊστική αντίληψη, έτσι και επικροτούμε και επιδιώκουμε την υγιή πλήθυνση των Ιδεών για το καλό και την ωφέλεια της Πατρίδας και του Πολίτου.
Πολιτικές απόψεις που εκπορεύονται από ακατέργαστο μίσος, για την Πατρίδα ή τον Άνθρωπο , ακόμη χειρότερα θέσεις που εκφράζουν ζηλοτυπία και φθόνο, ή απλώς προέρχονται από απαίδευτη σκέψη που μηρυκάζει ξεδιάντροπα ότι την τάισαν οι ταγοί της, μας βρίσκουν σαφώς αντίθετους και αρνητικά διακείμενους.

Αντίθετα κάθε Θεώρημα και θέση που στοιχειοθετείται και διαδίδεται με επιχειρήματα και διαλεκτική διάθεση δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει ως εν δυνάμει συνομιλητές με τους φέροντες αυτά, ακόμη και αν θεωρούνται από το κατεστημένο ως ακραίοι πολιτικοί χώροι οποιασδήποτε κατεύθυνσης.

Δεν αισθανόμαστε φοβικοί απέναντι σε αντιλήψεις κάθε είδους όπως και να έχουν.

Τα κριτήρια επιλογής της στάσης μας, τα καθορίζει η περιρρέουσα ποιότητα και όχι η σκοπίμως και έντεχνη διαδιδόμενη φήμη από όποιους.

Η όποια κατηγοριοποίηση που μπορεί να προσάψουν οι οποιοδήποτε για τον Οίκο μας, τα Μέλη της Σύναξης μας ή τους συνδεόμενους ενεργούς Φίλους ως προς τις επιλογές που άπτονται Κοινωνικών και Πολιτικών θεμάτων δεν γίνεται αποδεκτή από εμάς αν όντως δεν προκύπτει από ξεκάθαρη δήλωση μας.

Φιλοσοφικές Σχολές


Στο ίδιο πνεύμα που προσεγγίζουμε τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις μας, δεν κατηγοριοποιούμε τον Οίκο μας ως ανήκων σε κάποιο συγκεκριμένο Φιλοσοφικό Ρεύμα ή Σχολή.

Τα Μέλη μας είναι ελεύθερα Σκεπτόμενοι άνθρωποι που μέσω των δράσεών μας αλληλοενθαρυνόμαστε για τη διαρκή αναζήτηση και τη Φιλοσοφική ενασχόληση και μελέτη, χρησιμοποιώντας τη παραδιδόμενη Σοφία στο σύνολό της όπως αυτή διεσώθη μέσα από αιώνες με αρκετούς διωγμούς στα Έργα των Φιλοσόφων μας, καθώς ενθαρρύνουμε και τη μελέτη στη σύγχρονη Σκέψη και αναζήτηση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε μία δεδηλωμένη αποδοχή συγκεκριμένης Φιλοσοφικής Σχολής από οποιονδήποτε, Μέλος μας ή μη. Το ζητούμενο είναι πάντα η ελεύθερη και απρόσκοπτη επιλογή και οι ανοιχτοί Ορίζοντες στο στοχασμό.

Πολύ σημαντική λογίζουμε και τη σύγχρονη Φιλοσοφική Σκέψη και σε άμεση σύνδεση με την Ελληνική Σκέψη η οποία κατά κοινή ομολογία αποτελεί και τη βάση όλων των σύγχρονων μορφών διανόησης ή τουλάχιστο αποτελεί μία άμεση και σε διαρκή τριβή επιρροή.

Και επειδή η Φιλοσοφία δεν είναι ένα στεγανό πεδίο με «πολιτικά ορθό» τρόπο ή δογματισμό οποιουδήποτε είδους, δεν στερούμαστε ευκαιριών να μελετήσουμε ενδελεχώς κάθε Φιλόσοφο ακόμη και αν αυτός κατηγορείται από οποιαδήποτε καθεστώσα αρχή ή αντίληψη θέλει να επιβάλλει συγκεκριμένες μορφές σκέψης.
Τα παραπάνω είναι μία συγκεκριμένη και καθαρή επιλογή και κυρίως θέση απέναντι στα λίγο-πολύ γνωστά στον κάθε έναν που ασχολείται και διακρίνει τα συχνά φαινόμενα «διαμαχών» ανάμεσα σε ακόλουθους συγκεκριμένων Φιλοσοφικών Ρευμάτων.

Όσα θετικά μπορεί να εντοπίσει ένας μελετητής με ανοιχτούς τους δίαυλους της Σκέψης του στους Νεοπλατωνικούς, τους αποκαλούμενους Προσωκρατικούς, τους Πυθαγόρειους, τους Φιλοσόφους της Περιπατητικής Σχολής, τους Στωικούς κλπ, μπορεί να εντοπίσει εξίσου και στον Νίτσε, στον Έβολα, στον Ερνστ Γιουνγερ, στον Μπενουά, στον Σούνιτς, στον Χάιντεγκερ και σε αρκετούς και αρκετούς ακόμη.

Ως εκ τούτου, ως ειλικρινείς αναζητητές του Λογικού και της Ευδαιμονίας, και αποσκοπώντας να εξελισσόμαστε με γνώμονα τις Αρετές νοούμενες με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τους Προγόνους μας, αδυνατούμε να θέσουμε κλείστρα και να οριοθετήσουμε απαραιτήτως κάποια μόνιμη διαδρομή από τις τόσες υπάρχουσες που είναι όχι μόνον ενδιαφέρουσες αλλά και εφικτές και άξιες για να κοπιάσει κανείς μελετώντας τες.

Η τυχόν τελική επιλογή ανήκει σε κάθε έναν ξεχωριστά και από κοινού οι διαδρομές όλων συνιστούν έναν Φιλοσοφικό Χάρτη με ποικίλες διαδρομές Αρμονικές και Ουσιώδης.

Απαραίτητες νομικές διευκρινήσεις:


Ουδείς τρίτος έχει δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα ή επικαλούμενος υποτιθέμενο συμφέρον του Οίκου μας, δίχως αυτό να είναι εις γνώσιν μας και να έχουμε δώσει απαραιτήτως έγγραφη βεβαίωση που να δηλώνει την ρητή αποδοχή από εμάς και να παραχωρεί άδεια.

Οποιοσδήποτε, Νομικό η Φυσικό Πρόσωπο, διαπιστώνεται να πράττει οτιδήποτε ανάλογο, φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τις όποιες Νομικές συνέπειες.

Ο Οίκος μας και τα Μέλη του, επιφυλάσσονται εκ των προτέρων για τα Δικαιώματα τους όπως αυτά απορρέουν από το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο σε κάθε περίπτωση.

Γραπτά κείμενα ή ηχητικό και οπτικό υλικό που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και αποτελούν εργασία μελών μας ή μας έχει παραχωρηθεί προς χρήση κα δημοσίευση από τρίτους, δεν επιτρέπεται η αποσπασματική ή εξ ολοκλήρου αναδημοσίευσή τους ή ακόμη περισσότερο η παραποίησή τους, με σκοπό το οικονομικό κέρδος ή τη δυσφήμιση των Σκοπών, του ιδίου του Οίκου μας ή Μελών μας.

Όλο το γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό τελούν υπό τα Πνευματικά Δικαιώματα του εκάστοτε Συγγραφέα-Δημιουργού και του Οίκου μας υπό κατατεθειμένες προϋποθέσεις.(Στην Προηγούμενη θα βρείτε: Σκοποί και Δράσεις, Θέσεις Λατρείας)
 
 
 

© Πνευματικά Δικαιώματα "Θύρσος" Έλληνες Εθνικοί