English
 


 
Σύμβολα

 
                   

Το Τρίσκελον

* Γενικά Χαρακτηριστικά και γνωρίσματα:

Το δεύτερο Σύμβολο- Έμβλημα του Οίκου μας, είναι το Τρισκελές. Όπως θα παρατηρήσει εύστοχα ο προσεκτικός αναγνώστης, και πάλι διατηρούμε τα ίδια στοιχεία επιλογής που έχουμε και για τον Ηλιακό Δίσκο.
Ένα Σύμβολο το οποίο το εντοπίζουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή- και όχι μόνον- επικράτεια και φυσικά σημαντική είναι η παρουσία του και η χρήση του στον Πολιτισμό των Ελλαδικών Φυλών. Οι πρώτες αποδείξεις για τη χρησιμοποίησή του, μας οδηγούν στα χρόνια της Εποχής του Χαλκού, ενώ έως σήμερα είναι αδιάκοπη η ενεργοποίηση του. Χαρακτηριστικότερο σημερινό παράδειγμα η Σημαία της Σικελίας, η οποία αποτελείται από τα χρώματα του κίτρινου και του κόκκινου, τα οποία χωρίζονται διαγώνια και στο κέντρο, σε ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη, απεικονίζεται το Τρίσκελο με χαρακτηριστική απεικόνιση ενός ανθρώπινου προσώπου.

Ως Έμβλημα, και σημείο αναφοράς σήμερα, χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους Εθνικούς της Κέλτικης Φυλής και Παράδοσης, δίχως όμως αυτό να στερεί σε καμία περίπτωση κάποιου είδους «δικαίωμα» από Εθνικούς άλλων Παραδόσεων να το παρουσιάσουν στην Εμβληματική Μορφή του και να το χρησιμοποιήσουν. Καθώς όπως είπαμε, αποτελεί κοινό κρίκο στην Λατρευτική και Πολιτισμική αλυσιδωτή συνέχεια της Ιστορίας των Εθνικών έκαστης Φυλής.

* Η Συμβολιστική του:

Το Τρίσκελο έχει χαρακτήρα αποτροπαικό, Πνευματικό, Λατρευτικό, Ηρωικό (Τιμητικό), Εθνικό (φυλετικό).
Σε διαφορετικές παραλλαγές στην απεικόνισή του, με γνώμονα τόσο το σε ποια περίσταση χρησιμοποιείται, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Άκρων του, λαμβάνει και την ανάλογη Φόρτισή του. Το αναλλοίωτο όμως χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελεί ένα Σύμβολο που έχει ως ρίζα την Τριαδικότητα και ταυτόχρονα πάντα με την Αναγκαιότητα της Υπάρξεως του Κεντρικού Κινητήριου Άξονα.
Αναλλοίωτο σημαίνον, είναι ακόμη η Κίνηση «προς τα μπροστά» που πάντα το χαρακτηρίζει και η απουσία οποιασδήποτε στατικότητας όπου και αν εντοπίζεται εγχάρακτο, εγγεγραμμένο ή σε όποια άλλη απεικόνιση.

* Με το Τριαδικό Σύστημα λοιπόν Συμβολίζει –πάντα εν κινήσει- κυρίως τα παρακάτω:

* Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον (ως κατάσταση του Χρόνου σε διαρκή Ροή και Κυκλική Κίνηση, Ο Ενιαυτός)
* Σώμα- Νους- Ψυχή ( συνδεόμενα με το Θείο ή τα Πνεύματα των Προγόνων)
* Γέννηση – Ζωή- Θάνατος (μετεμψύχωση / Παλιγγενεσία)
* Ο Κόσμος υπό της Χθονός , Επί της Χθονός, Άνωθεν αυτής (Τα Θεία Πεδία)

Αυτά τα βασικά γνωρίσματα ως αφετηρία έδωσαν έναυσμα να γίνει αντιληπτό το Σύμβολο και σε άλλες μορφές Τριαδικής αλληλοσυμπληρώσεως και αέναης συνέχειας, όπως για παράδειγμα:

* Άρρεν - Θήλυ - Τέκνο (Φυλετική χρήση)
* Άνοδος – Καθιέρωση - Παρακμή

* Το Κέντρο του:

Η κίνηση των τριών Άκρων, τίθεται σε αέναη λειτουργία πάνω στον Άξονα του Κέντρου του, ο οποίος είναι και η Αιτία της Κίνησης αυτής. Ο Φάνητας, Ο Μέγας Έρως, ο οποίος έδωσε Αίτιο στην ανάπτυξη αυτής της Μορφής του Σύμπαντος Κόσμου, εντός της οποίας ζούμε και εμείς αλλά και οι Τάξεις των Αθανάτων, βρίσκεται στο κέντρο του Τρίσκελου ολοκληρώνοντας και ταυτόχρονα επικυρώνοντας την Βαθειά Συμβολιστική του.

* Σημαντική επισήμανση:

Φυσικά κάθε Έθνος ή Φυλή, «έντυσε» κα αντιλήφθηκε το Τρίσκελο με διάφορες παραλλαγές από τις οποίες καμία φυσικά δεν είναι «λάθος». Τα ιδιαίτερα στοιχεία που απαρτίζουν τα Ειωθότα και Νομιζόμενα κάθε Έθνους δεν υπόκεινται σε δογματικούς περιορισμούς αλλά αντιθέτως μπορούν – και οφείλουν- να συνυπάρχουν σε Υγιή αλληλεπίδραση και σε καθεστώς Πολιτισμικής ελευθερίας αυτοκυριαρχίας και αυτοδιάθεσης των Λαών των Εθνών.

* Η χρήση του για τον Οίκο μας:

Όπως προείπαμε, για εμάς τα Σύμβολα- Εμβλήματα δεν έχουν το χαρακτήρα ενός «εμπορικού σήματος» και ο εκχυδαϊσμός των Σεβασμάτων μας, σίγουρα θα μας βρίσκει πολέμιους προς όποιον επιχειρήσει κάτι τέτοιο.
Ο Βαθύς Μυητικός Συμβολισμός στην βιωματική κατανόηση της Φυσικής Εξέλιξης κατά τη
Κοσμική Τάξη, μας γέννησε την Ανάγκη να το Εγείρουμε ως ένα Έμβλημα στο Λόγιο επίπεδο, δηλαδή στη Πνευματική μας Υπόσταση.

Αισθανόμενοι ότι ο καιρός της παρακμής τελειώνει (και φυσικά δεν εννοούμε τα στενά χρονικά περιθώρια που θέτει αυθαίρετα το πολιτισμικό σύστημα που τώρα ζούμε εντός του ή καλύτερα υπό αυτού), και στο επόμενο Γύρισμα της Εξέλιξης, ο Εθνικός Πολιτισμός και οι Προγονικές Αξίες θα επανέλθουν στο προσκήνιο Νομοτελειακά, Αναρτούμε το Τρίσκελο ως Εμβληματική Μορφή στο Πνευματικό μας κανάλι.
Ταυτόχρονα δεν χάνει και τα υπόλοιπα Σημαίνοντά του για εμάς και η Χρήση του εκτός από την ήδη υπάρχουσα μπορεί- και θα- περιλαμβάνεται και στις άλλες εκφάνσεις της δράσης και της υπάρξεώς μας.
Όπως όλα τα Αρχαϊκά Σύμβολα- Εμβλήματα που ενστερνιζόμαστε, έτσι και το Τρίσκελο, ο Οίκος μας το αναγνωρίζει ως ένα Αρχετυπικό, Εθνικό, Ιερό, Λατρευτικό, Σέβασμα.


   Πνευματικά Δικαιώματα
Copyright “2011” Θύρσος-Έλληνες Εθνικοί- Ευάγγελος Κιούσης
Απαγορεύεται κάθε χρήση των κειμένων για κερδοσκοπικούς ή δυσφημιστικούς σκοπούς.
Καθώς και η αναπαραγωγή τους με έντυπα ή άλλα μέσα χωρίς την έγγραφη άδεια από την
Οργάνωση Θύρσος-Έλληνες Εθνικοί και του συγγραφέως.
Επιφυλασσόμενοι κάθε Νόμιμου Δικαιώματός μας.

© Πνευματικά Δικαιώματα "Θύρσος" Έλληνες Εθνικοί