English
  
Η Οργάνωση, Σκοποί και Βασικές Θέσεις μας

    
Ο Οίκος Ελλήνων Εθνικών «Θύρσος»

**Τα παρακάτω λεγόμενα, αποτελούν γενικές πληροφορίες για την σε ικανοποιητικό βαθμό κατανόηση Σκοπών και Θέσεων σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα πεδία Δράσης μας .
Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε συμπεράσματα τρίτων για θέματα που δεν θίγονται ή για επί μέρους ζητήματα που δεν αναλύονται πληρέστερα στα παρακάτω κείμενα.**

Σκοποί και Δράσεις


* Ο Οίκος του Θύρσου , συστάθηκε την Άνοιξη του 2787 από πρώτης Ολυμπιάδος («2010» μετά απαρχής χριστιανικής χρονολόγησης) και εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.
Κύριος Σκοπός μας είναι η Υπεράσπιση, η Έρευνα και Διάδοση με κάθε Νόμιμο και πρόσφορο Μέσον, του Αυθεντικού Ελληνικού Πολιτισμού (προχριστιανικών ετών) με στόχο την επαναπροσέγγισή του από τους σημερινούς Έλληνες Πολίτες αλλά και την γνωριμία με αυτόν από αλλοεθνής Πολίτες.
Ακόμη, δραστηριοποιούμαστε ως προς την Υπεράσπιση των Εθνικών Παραδόσεων εστιασμένη κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικώς, στην Ευρώπη.

* Οι Δράσεις των Μελών, Κανονικών ή Αρωγών, πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση και δίχως κανένα κερδοσκοπικό σκοπό ή άλλου τύπου όφελος, πέραν από την ικανοποίηση των Σκοπών που θέτουμε.

Συγκεκριμένα εργαζόμαστε στους εξής Άξονες:
* Επαφές, Συνεργασία και από κοινού Δράση με όμορες, Ομάδες, Συλλόγους, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, που Υπερασπίζονται τις Εθνικές Παραδόσεις καθώς και ομάδες Συλλόγους, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό που ασχολούνται με τη διάδοση Ιδεών που στηρίζονται στις Παραδόσεις των Εθνών.

* Διενέργεια εκδηλώσεων πάσης Φύσεως που προωθούν τους Σκοπούς μας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια ή το Εξωτερικό εντός ανοιχτού ή κλειστού κύκλου Εργασιών.

* Στα πλαίσια των έως τώρα δραστηριοτήτων μας, έχουμε προχωρήσει μεταξύ άλλων, στην ίδρυση του Επίσημου Περιοδικού της Οργάνωσής μας με τίτλο Ιδεών Άντρον το οποίο και προσφέρεται δωρεάν.

* Δηλώνοντας φυσικά Θρησκευτές της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, γίνεται αντιληπτό, ότι στερούμενη η Ε.Ε.Θ. κάθε νομίμου δικαιώματος ως προς την υπόστασή της απέναντι στη Πολιτεία, καθώς και οι ακολουθούντες αυτήν στερούνται εξ ίσου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα έπρεπε να έχουν ως προς την απρόσκοπτη άσκηση των λατρευτικών τους καθηκόντων, η αναγκαιότητα αυτή, που εκ φύσεως αναδύεται και καθιστά επιτακτική τη διενέργεια Αγώνα, μας θέτει στη πρώτη γραμμή Δράσης για τη Δικαία Έννομη Αποκατάστασή της Θρησκείας μας απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία.
Για αυτό το Σκοπό, στηρίζουμε ανεπιφύλακτα το Επίσημο Σώμα/Φορέα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το « Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών».

Διευκρινίζουμε ρητώς, ότι οι Δράσεις, γραπτά, εκφρασμένες θέσεις του Οίκου μας, καθώς και Δημόσιες τοποθετήσεις Μελών της Σύναξης του Οίκου, αποτελούν αποκλειστικά δική μας ευθύνη και δεν αντανακλούν ούτε εκφράζουν ή συνδέουν αναγκαστικώς τις αντίστοιχες θέσεις του Επισήμου Φορέα των Ελλήνων Εθνικών , ή άλλες συλλογικότητες όμορες.

* Επενδύουμε πολλά στην αντικειμενική έρευνα γύρω από Ιστορικά και Αρχαιογνωστικά θέματα που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της Εθνικής μας Παράδοσης, αλλά και των Κοινών Τρόπων που ισχύουν σε οποιοδήποτε επίπεδο, κοινωνικό, λατρευτικό, φιλοσοφικό, σε αλλοεθνής Παραδόσεις.

* Διατηρούμε και επιδιώκουμε επαφές, και συνεργαζόμαστε ως εκ τούτου συχνά με Ακαδημαϊκούς, Πολιτικούς, Στοχαστές, Καλλιτέχνες και άλλους ενδιαφέροντες ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες, προβληματισμούς ή και οράματα για τις κοινωνικές καταστάσεις που αφορούν στο σήμερα και για τις εξελίξεις στο μέλλον.

* Οι δράσεις μας διαρκώς αναβαθμίζονται και εξελίσσονται με μόνο κριτήριο την ποιότητα στη προσφερόμενη εργασία και στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατανοούμε ότι ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να σταθεί, να διαρκέσει, και πολύ περισσότερο να ευδοκιμήσει αυξάνοντας τη Δυναμική του, σε μερικές και οριοθετημένα προαποφασισμένες δραστηριότητες που ορίζουν συνήθως τους σκοπούς ενός οργανωμένου συνόλου. Για αυτό το λόγο αναζητούμε πάντα νέους και πρωτοποριακούς τρόπους διεύρυνσης των μέσων που δρούμε. Δεν σταματούμε να εξελισσόμαστε και να εμπλουτίζουμε τις δραστηριότητές μας όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.


Γενικές θέσεις μας περί ζητημάτων που αφορούν την Λατρεία


Δηλώνουμε ανοιχτά, απερίφραστα και προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε Λατρευτές και ακόλουθοι της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, δηλαδή αποδεχόμαστε και ενστερνιζόμαστε την Παραδεδομένη Εθνική μας Παράδοση στο σύνολό της και σε κάθε έκφανσή της, της εποχής προ της ανάπτυξης του ανατολικού δόγματος που επικρατεί σήμερα στη Πατρίδα μας. Η αδιάλειπτη Ιστορική πορεία της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, και η σημερινή λατρευτική δομή της, όπως παραδόθηκε στη σημερινή εποχή από τους Πληθωνικούς Κύκλους που τη διατήρησαν, τεκμαίρεται και γίνεται πλήρως αποδεκτή σήμερα από το Όλον των Ελλήνων Εθνικών.


* Αισθανόμαστε ως Αδελφές τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Εθνικές Παραδόσεις καθώς αποδεχόμαστε και προασπίζουμε τη Θέαση της Πνευματικής Κοινής Πατρίδας των Ευρωπαίων της προχριστιανικής εποχής, η οποία Θέαση αυτή, στο σήμερα έπανα-προσεγγίζεται με ταχύς ρυθμούς από την ολοφάνερη Ιστορική Αναγκαιότητα που αναδύεται στα περισσότερα Έθνη στην Ευρώπη ιδιαιτέρως δε σε αυτά που διατηρούν Ισχυρή τη Μνήμη τους.


* Αντιτιθέμεθα στη μισαλλοδοξία από όπου και αν προέρχεται. Δεν δηλώνουμε «αντί» και δεν προσδιορίζουμε τη ταυτότητά μας σε καμία περίπτωση με αυτό το πρόθεμα. Προτιμούμε απλώς να προσδιοριζόμαστε με αυτούσια Θέση, δηλαδή ως Εθνικοί, και όχι να ζούμε ως υποκείμενοι και εξαρτώμενοι ενός ¨αντί - οτιδήποτε¨ προσδιορισμού ταυτότητος. Σεβόμαστε τις επιλογές οποιουδήποτε για τις λατρευτικές του αντιλήψεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εκφέρουμε γνώμη στα πλαίσια της Ελεύθερης διακίνησης των Ιδεών, ειδικά ‘όταν χρειάζεται να υπερασπιστούμε ζητήματα που άπτονται της Θρησκείας μας και του Εθνικού Πολιτισμού μας.


* Διαχωρίσεις που εικάζουν τις αποδεκτές Θείες Οντότητες σε «ξένες-βάρβαρες» και «Ελληνικές» (ομιλούμε για τον συγκρητισμό που παρατηρούμε συχνά να λαμβάνει χώρα όταν γίνονται αναφορές στις Πολυθειστικές Παραδόσεις), εκλαμβάνονται από εμάς ως εσφαλμένες και ως εκ τούτου είναι και απορριπτέες.
Η Ελληνική Προοπτική εν τούτοις, εκλαμβάνεται από εμάς σε Θεολογικό επίπεδο, ως η πλέον μεστή και ολοκληρωμένη και σαφώς λόγω καταγωγής και Φυλετικής Μνήμης, ευκολότερα κατανοήσιμη από τις υπόλοιπες Πολυθεϊστικές Θεάσεις, οι οποίες επαναλαμβάνουμε δεν θεωρούνται από εμάς ως «λανθασμένες» ή «βάρβαρες» και σαφώς η όποια μομφή περί «ξενολατρείας» που μπορεί να γίνει για αποδοχή μας επί των Νομιζόμενων Αλλοεθνών Εθνικών Παραδόσεων, ακούγεται στα ώτα μας το λιγότερο ως γελοία και μη άξια για να ασχοληθεί κάποιος πόσο μάλλον εμείς.
(Στην Επόμενη θα βρείτε: Πολιτική/Κοινωνία, Φιλοσοφικές Σχολές, Νομικές Διευκρινήσεις)
 
 
 

© Πνευματικά Δικαιώματα "Θύρσος" Έλληνες Εθνικοί