English
  
7 Θέσεις Για Τον Ελληνισμό

                    Επτά Βασικές Θέσεις του Οίκου των Εθνικών Ελλήνων του Θύρσου

(αποτελούν αποκλειστικά τις δικές μας θέσεις, οι οποίες σε επιμέρους ζητήματα μπορεί να διαφέρουν με άλλες οργανωμένες κινήσεις Ελλήνων)

Ο Ελληνισμός

Ο Ελληνισμός – Hellenism, αποτελεί ένα σύγχρονο όρο ο οποίος είναι δηλωτικός της Εθνικής προχριστιανικής θέασης του Κόσμου. Με τον όρο Ελληνισμός, δεν εννοούμε την οντότητα των πολιτών που αποτελούν υπηκόους του σύγχρονου Ελλαδικού κράτους, ή απλώς ανθρώπων που κατάγονται από το Έθνος των Ελλήνων. Ο Ελληνισμός ως έννοια περικλείει όλους αυτούς που ελεύθερα επιλέγουν να ακολουθούν τον Φυσικώς αναπτυχθέντα Ελληνικό Εθνικό, μη μονοθεϊστικό, Τρόπο Σκέψης. Ο Ελληνισμός ως έννοια, περικλείει εντός του το σύνολο των νομιζόμενων της Ελληνικής Εθνικής και αποσαφηνισμένα προχριστιανικής περιόδου, της οποίας την Ιστορική Αρχή μπορούμε να τοποθετήσουμε στην Αρκαδία και τη Μινωική Κρήτη, καθώς επίσης και τα νομιζόμενα όσων συνέχισαν και αργότερα να υπερασπίζονται αυτή τη Κοσμοθέαση έως και τις ημέρες μας.

Κυριότερο χαρακτηριστικό του
Είναι σαφές, ότι κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνισμού αποτελούν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, δηλαδή η Πολυθεΐα, βάση των οποίων αναπτύχθηκε ο Ελληνικός Πολιτισμός της προ-μονοθεϊστικής περιόδου, αλλά και βάση της οποίας γίνεται κατανοητή συνολικά η Ελληνική Κοσμοθέαση. Οποιαδήποτε απόπειρα αποκοπής των λατρευτικών πεποιθήσεων από τον Ελληνισμό, αποτελεί ακρωτηριασμό και ορίζει το όποιο σύστημα σκέψης προκύπτει απλώς ως ανάπηρο.

Σε πολιτικό επίπεδο
Είναι αδύνατον ο Ελληνισμός να αποτελεί παρακλάδι, ή να στηρίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο σύγχρονο πολιτικό ρεύμα, καθώς προηγείται όλων αυτών, ενώ είναι αδύνατον μία συγκεκριμένη πολιτική παράταξη από όσες υπάρχουν σήμερα, να εγκολπωθεί αποκλειστικά τον Ελληνισμό ή να τον ελέγξει, καθώς όλες στηρίζουν τη θεώρησή τους σε έναν τρόπο σκέψης που αναγκαστικά απέχει από τον Ελληνικό Τρόπο και η δυναμική τους πηγάζει στη καλύτερη περίπτωση μόνον με συγκεκριμένα στοιχεία δανεισθέντα από αυτόν.Οποιαδήποτε απόπειρα ταυτοποίησης του Ελληνισμού με συγκεκριμένα πολιτικά ρεύματα είτε της αριστεράς, είτε της δεξιάς, των άκρων και των μέσων τους, καταλήγει αναγκαστικά σε αποτυχία, καθώς οι ίδιες οι παρατάξεις αδυνατούν να σηκώσουν το ειδικό βάρος του Ελληνισμού και ειδικά τη περιοχή αυτή εντός του Ελληνισμού που ονομάζεται Πολυθεϊσμός.

Ως Σύστημα
Ο Ελληνισμός είναι Φιλοσοφικά επαναστατικός, αφού προτείνει ανοιχτά την αμφισβήτηση και κατάργηση του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης ο οποίος στερείται πνευματικότητος και δικαιοσύνης, στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην υλιστική και τεχνοκρατική αντίληψη και σαφώς υποβαθμίζει τον άνθρωπο ως Ον, αφού εμπράκτως και αποδεδειγμένα του στερεί την εξελικτικότητά του, αποτέλεσμα του χρόνιου εγκλωβισμού του σε αυτό το σύστημα σκέψης.Ο Ελληνισμός εξ ορισμού δεν είναι αντιπροσωπευτικός αλλά απαιτεί την αυτοευθύνη εκάστου ανθρώπου σε κάθε κοινωνική διάσταση και δη αυτή των πολιτικών διεργασιών.

Είναι Δόγμα;
Αν ως δόγμα ονομάσουμε τη σύγχρονη ετυμολόγηση της λέξεως που εννοεί ένα σφραγισμένο, οριστικό και αμετάκλητο σύστημα σκέψης που απαιτεί τυφλή εφαρμογή θεωρώντας κάθε αντίθεση ως επικίνδυνη αίρεση, τότε σαφώς και με κάθε έμφαση δοθείσα στην απάντηση, όχι! Η πλήθυνση των ιδεών, η διαφορετικότητά τους και η εξυπηρέτηση της ανάγκης σε κάθε διαφορετική ιστορική στιγμή, όλα αυτά αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του Ελληνισμού, ο οποίος δεν στερείται κώδικες διαβίωσης ή συμπεριφοράς, ως απόσταγμα όμως πολλών και διαφορετικών Φιλοσοφικών Σχολών που από κοινού έχουν ως στόχο τον Άνθρωπο και τη σχέση του τόσο με τους Θεούς, το φυσικό περιβάλλον (το οποίο δεν θεωρούμε ότι αποτελεί ιδιοκτησία μας αλλά αντίθετα εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτό), τους άλλους ανθρώπους ως συντεταγμένο σύνολο ή σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και τον ατομικό χαρακτήρα εκάστου ανθρώπου. Η αμφισβήτηση ενός παλαιού κώδικα μπορεί να προκύψει δίχως φόβο αν μία νέα θεώρηση αποδείξει με επιχειρήματα και οργανωμένο σύστημα ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα υπέρ των ανθρώπων και τις σχέσεις τους με όλες τις παραπάνω αντιστοιχίες.
Απόδειξη όλων των παραπάνω αποτελούν οι διαφορετικές αντιλήψεις σε διαφορετικές περιόδους του Ελληνικού Πολιτισμού οι οποίες δεν διαχωρίζονται αλλά αποτελούν το πλήρες σύνολο του.

Σε σχέση με άλλες Εθνικές Παραδόσεις

Ειδικά με τις Ευρωπαϊκές Παραδόσεις οι οποίες είναι οπωσδήποτε Συγγενείς τόσο τοπικά όσο και Ιστορικά, ο Ελληνισμός κάνει αυτό που πάντα έκανε. Δηλαδή συνυπάρχει και αλληλεπιδρά στηρίζοντας το Οικοδόμημα ενός ευρύτερου Ευρωπαϊκού Εθνισμού ο οποίος έχοντας την Ιστορική Εκκίνησή του στον Ελληνικό Εθνικό Τρόπο, στη συνέχεια στον αντίστοιχο Εθνικό Ρωμαϊκό και από εκεί και πέρα σε κάθε άλλο Εθνισμό όλων των λαών της Μητρίδας Ηπείρου της Ευρώπης, προβάλλει πλέον όλο και πιο καθαρά ως ιστορικό γεγονός έχοντας μεσολαβήσει οι απαιτούμενοι αιώνες, τα γεγονότα-ορόσημα, η Γνώση αλλά ακόμη και η τεχνολογική εξέλιξη που βοηθά την επικοινωνία, όπου πλέον όλες οι Ευρωπαϊκές Παραδόσεις αποκτούν κοινή συνισταμένη διατηρώντας όμως απαραιτήτως την ιδιαιτερότητα της Εθνικής τους ταυτότητας, αφού αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι και η βάση όλου του Οικοδομήματος.
Εκτός Ευρώπης, οι Εθνικές Παραδόσεις, οι μη μονοθεϊστικές, άλλων Εθνών είναι σαφώς εγγύτερες στον Ελληνικό Τρόπο από οποιοδήποτε άλλο μη Εθνικό πολιτισμικό σύστημα.

Πίσω στο χρόνο;
Είναι αφελές να νομίζει κάποιος ότι ο Ελληνισμός είναι τεχνοφοβικός, ή ζητά από τα μέλη του να κυκλοφορούν με αρχαϊκές ενδυμασίες. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε ή απλώς μία αντιγραφή ρομαντική στη καλύτερη των περιπτώσεων, ψυχοπαθολογική στη χειρότερη. Όμως τόσο η τεχνολογία, όσο και η αισθητική, τίθενται υπό νέο πρίσμα στον Ελληνισμό. Η τεχνολογία όσο εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες, και κυρίως δεν στρέφεται ενάντια στο φυσικό περιβάλλον το οποίο αποτελεί ένα Ζωντανό Ον και όχι νεκρή ύλη, είναι αναγκαίο να εξελίσσεται παράλληλα με τις κοινωνίες.
Η αισθητική, τόσο σε κτίσματα, όσο και σε ένδυση ή οποιοδήποτε άλλο τομέα, αναγκαστικά θεωρούμε ότι οφείλει να δημιουργεί Αρμονία και Ανάταση στο Πνεύμα δίχως να φοβάται να προτείνει το διαρκώς καινούργιο και ανανεωμένο.
Τέλος είναι διπλά αφελές να πιστεύει κάποιος ότι ο Ελληνισμός αποτελεί ένα αισθητικό φετίχ για όσους δεν αισθάνονται καλά με το τρόπο ζωής τους και αναζητούν ένα χωροχρονικό καταφύγιο να κρυφτούν.
   
 
 
 
 

© Πνευματικά Δικαιώματα "Θύρσος" Έλληνες Εθνικοί